Serviceavtal

Säkerställ funktionen på din Lumikko-produkt genom serviceavtalet L-Care-

 

Serviceavtalet gäller byte och regelbunden service av delar som beror på normalt slitage eller normal användning av anordningen. Sålunda får kunden inga oförväntade tilläggskostnader under serviceavtalets giltighetstid. Avtalsperiodenkan bestämmas efter kundens behov, dock maximalt för fem (5) år.

 

Mot en månadsavgift har du utan extra kostnad rätt att lämna din anordning för service eller reparation på valfri Lumikko L-Care avtalsservicestation under hela avtalstiden.

 

enkel kontroll över kostnaderna

  • I och med serviceavtalet fördelas kostnaderna jämnt och utan oförväntade utgifter för service- och reparationsåtgärder
  • Service utförs på våra auktoriserade L-Care märkesstationer
  • Förutser reparationsbehoven, även efter garantitiden

pålitligt och hållbart

  • Dokumentering och hantering av servicehistorik
  • Driftsäkerheten är alltid garanterad i en anordning som fått service
  • Förbättrar anordningens andrahandsvärde
  • Anordningarna har alltid de senaste uppdateringarna
Sulje sivuvalikko