Lumikko – en hydraulisk produktfamilj

En ekologisk lösning för rörlig temperaturreglering

Lumikkos hydrauliska produktfamilj är en lösning av grön teknologi för temperaturkontroll som används under transport och sparar både miljö och livscykelkostnader. Modellerna omfattar en lastbilslösning som placeras i övre delen av skåpet och under dess tröskelplåt.

 

Lumikko Technologies broschyr

Lumikko Technologies ratkaisut

LASTBILAR

Våra lastbilsprodukter fungerar med egen kraft och dieselmotorer. Alla våra produkter har eldrift (400V/32A) som standard. Även flerfacksberedskap (2 temperaturer) finns som standard i alla våra produkter med undantag av temperaturkontrollenheten L4BHS. Detta innebär flexibilitet för slutkunden som kanske inte är medveten om kommande transportbehov. Vårt produktsortiment är omfattande, det börjar med storleksklassen för små och medelstora lastutrymmen (L4BHS) och omfattar även medelstora lastutrymmen (L5BHS) och fortsätter ända till de mest krävande transportbehov som stora lastutrymmen (L6BHS och L7EVO) har.

Lastbilslösning L5BHS

Den nya lastbilslösningen Lumikko L5BHS är det rätta valet både för långa transporter och distributionstransporter.

Lastbilslösning L6BHS

L6BHS lämpar sig speciellt som kraftkälla för medelstora och stora lastbilars tempererade skåp.

Lastbilslösning L6H

En lastbilslösning som är baserad på en hydraulisk motor är ett bättre val både med tanke på miljö och kostnader.

Lastbilslösning UMT6BHS

Lumikko UMT6BHS lämpar sig speciellt som kraftkälla för medelstora och stora lastbilars tempererade skåp.

Lastbilslösning UMT6H

För att fungera behöver den hydrauliska motorn i UMT6H inte separat bränsle.

Lastbilslösning L7EVO

L7EVO är alltjämt bland de bästa både när det gäller kylnings- och uppvärmningseffekt.

SLÄPVAGNAR

För släpvagnar erbjuder vi vår LT9-produkt vars driftsäkerhet och funktioner har förbättrats ytterligare. Vår släpvagnsprodukt är en bra lösning när du behöver bra effekt i kyltransporter och möjlighet att värma lastutrymmet när det är kallt. Produktens funktionalitet har testats i extrema förhållanden med temperaturer på -30 °C - +55 °C. Våra släpvagnsprodukter har utvecklats för att fungera i krävande nordiska förhållanden, men som ett resultat av utvecklingsarbete har vi fått en fungerande produkt även för varma förhållanden. LT9-temperaturkontrollenheten har som standard flerfacksberedskap och eldrift (400V/32A).

Släpvagnslösning LT9M

Bättre effektivitet tack vare ny teknologi.

Heat Master

Varorna hålls varma också mitt i kalla vintern

Specialprodukter

Lumikko har också utvecklat specialprodukter för transport av fjäderfän. De krävande nordiska förhållandena har gjort att djurtransporterna måste förbättras för man ska kunna minska dödligheten och stress till följd av transporten. Som ett resultat av lång utveckling har vi utvecklat en ventilationsenhet som också kan användas för att värma upp lastutrymmet. Genom en tillräcklig ventilation kan man säkerställa rätt koldioxidhalt i lastutrymmet. 

L5DSV

Lumikko L5DSV har utarbetats för att installeras specifikt i lastbilar avsedda för transport av fjäderfän.

L300DSV

Lumikko L5DSV har utarbetats för att installeras specifikt i lastbilar avsedda för transport av fjäderfän, medan L300DSV passar för släpvagnar.

LU10

För värme och kyla. Gjord för små kylboxar och utrymmen. Lätt att installera direkt i kylutrymmet.

Extrautrustning

Det finns olika tillval för tempererade transporter.

När du behöver registrering eller lokalisering av temperatur för tempererade transporter, kan vi erbjuda vår OptiTemp-tillämpning. Du kan välja så många temperatur- eller fuktgivare du vill för lastutrymmet, men det får vara högst sex (6). Dessutom kan du utvidga programmet så att det även fungerar som molntjänst vilket vill säga att du kan följa temperaturer och transportens läge i realtid.

 

Med undantag av temperaturkontrollenheten L4BHS är det möjligt att förse alla våra produkter med en yttre förångare senare, ifall det kommer att behövas multitemperaturtransporter. Transportmöjligheterna kan alltså utvidgas flexibelt och lastutrymmet kan indelas i två olika avdelningar eller fack även senare om det blir nya transportbehov.

Förångare MTE7

Den stora effekten och den hållbara konstruktionen säkerställer även krävande transporttemperaturer.

Förångare MTE8

Förångaren som blåser i två riktningar förbättrar luftcirkulationen i lastutrymmet.

Förångare MTE11

MTE11 är en förångare som blåser i en riktning. Äntligen finns en mellanstorlek som ger tempererade transporter mer flexibilitet än förr.

Förångare MTE14

Enklare kopplingar gör det lättare än förr att installera den separata förångaren.

Förångare MTE22

Denna förångare är designad för användning särskilt tillsammans med en annan nyhet, Lumikko temperaturkontrollenhet UMT68HS, och fungerar även som fristående förångare för Lumikko temperaturkontrollenheten UMT6HS.

OptiTemp X3

Lumikko OptiTemp är avsedd för registrering och uppföljning av temperaturen vid livsmedels- och djurtransporter samt i kyl- och frysutrymmen eller lagerutrymmen i små butiker och produktionsanläggningar och har en inbyggd larmfunktion.

Sulje sivuvalikko