Service / Eftermarknad

Lumikkos nyckeluppgift är att säkerställa kundens kylkedja vid varje tillfälle och i alla förhållanden. Detta garanteras av täckande avtalsservicenät och en säker tillgång till reservdelar under produkternas hela livscykel.  Personalen på våra avtalsservicestationer är utbildad i en sakkunnig service för Lumikko-produkterna.

 

Genom en årlig service av Lumikko med dess originalreservdelar är det möjligt att förbättra produktens driftsäkerhet och livscykel, vilket även gynnar produktens andrahandsvärde. När skötseln och servicen för produkterna utvecklas, förbättras deras energiförbrukning och livscykelkostnaderna minskar. Genom att säkerställa detta kan kunden koncentrera sig på utvecklingen av sin egen affärsverksamhet utan onödiga avbrott.

 

Kontinuerliga kontakter med kunden förbättrar produktens driftsäkerhet och fördjupar kundrelationen. Kunden har möjlighet till direkt kontakt med Lumikkos kundsupport, som hjälper och handleder i produktens korrekta användning under hela dess livscykel.

Sulje sivuvalikko