Lastbilslösning L6H

Mångsidigt och ekologiskt effektivt

Läs mer

Lastbilslösning UMT6H

Ekologisk under ramen

Läs mer

SERVICE-AFTERSALES

Lumikkos nyckeluppgift är att säkerställa kundens kylkedja vid varje tillfälle och i alla förhållanden. Detta garanteras av täckande avtalsservicenät och en säker tillgång till reservdelar under produkternas hela livscykel.

ServiceavtalAvtalsservicestationer

Sulje sivuvalikko