Framsida » Produkter » Lastbilslösning UMT6H


 

Lastbilslösning UMT6H

UMT6H som installeras under skåpets tröskelplåt ingår i Lumikkos nya hydrauliska produktfamilj med grön teknologi. En lastbilslösning som är baserad på en hydraulisk motor är ett bättre val både med tanke på miljö och kostnader. Med hjälp av den hydrauliska motorn kan temperaturkontrollenheten ta sin energi från lastbilens kraftuttag.
 
Eftersom det inte alls behövs diesel för temperaturreglering medan motorn är i gång minskar UMT6H förutom transportens totala bränsleförbrukning även dess skadliga miljöverkningar. Lumikkos välbekanta effektivitet och driftssäkerhet – mindre koldioxidavtryck.

LÅGA UTSLÄPP

För att fungera behöver den hydrauliska motorn i UMT6H inte separat bränsle. Därför minskar den avsevärt de utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar som uppkommer under transporten.

TYST

Tack vare den tysta hydrauliska motorn hör man nästan inte ljudet av L6H. Den låga bullernivån är en fördel i synnerhet för distribution på nätterna och morgnarna.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Temperaturkontrollenhetens hydrauliska motor behöver underhåll ganska sällan och inget bränsle alls. Därför minskar enhetens drifts- och livscykelkostnader avsevärt.

UMT6H TEKNISKA DATA

 

Tekniska data
Vikt 450 kg

Motor

Motor

Kompressor

Hybrid BHS

Köldmedium

R452A / 7,0 kg

 

Användbarhet
FRC max 9,0 m
FNA max 15,0 m

 

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur

0 °C -20 °C

Vid hydraulisk drift

11625 W 6542 W

Vid elektrisk drift

11600 W 6328 W

 

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid hydraulisk drift

5600 W

Vid elektrisk drift

5600 W

 

Blåseffekt

Förångarens luftomsättning

3740 m³/h

Luftens utgångshastighet

12,0 m/s

 


 

Sulje sivuvalikko