Framsida » Produkter » Lastbilslösning L6H

L4
 

Lastbilslösning L6H

Lumikko L6H ingår i Lumikkos nya hydrauliska produktfamilj med grön teknologi. Finns med fast och separat förångare. En lastbilslösning som är baserad på en hydraulisk motor är ett bättre val både med tanke på miljö och kostnader. Med hjälp av den hydrauliska motorn tar temperaturkontrollenheten sin energi från lastbilens kraftuttag.

 

Eftersom det inte alls behövs diesel för temperaturreglering medan motorn är i gång minskar L6H förutom transportens totala bränsleförbrukning även dess skadliga miljöverkningar. Lumikkos välbekanta effektivitet och driftssäkerhet – mindre koldioxidavtryck.

LÅGA UTSLÄPP

För att fungera behöver den hydrauliska motorn i L6H inte separat bränsle. Det innebär avsevärd minskning av de utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar som uppkommer under transporten.

TYST

Tack vare den tysta hydrauliska motorn hör man nästan inte ljudet av L6H. Den låga bullernivån gör det trevligare att köra och är en fördel i synnerhet för distributionstrafiken på nätterna och morgnarna.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Temperaturkontrollenhetens hydrauliska motor behöver underhåll ganska sällan och inget bränsle alls. Därför minskar enhetens drifts- och livscykelkostnader avsevärt.

L6H TEKNISKA DATA

Vetoautoratkaisu L6H

 

 Tekniska data
Vikt 450 kg
Motor

Hydraulisk motor

Kompressor Hybrid BHS

Köldmedium

R452A / 7,0 kg

 

Användbarhet
FRC max 9,0 m
FNA max 15,0 m

 

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur

0 °C -20 °C

Vid hydraulisk drift

11394 W 6117 W

Vid elektrisk drift

11206 W 6057 W

 

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid hydraulisk drift

10500 W

Vid elektrisk drift

10500 W

 

Blåseffekt

Förångarens luftomsättning

3740 m³/h

Luftens utgångshastighet

10,0 m/s

 


 

Sulje sivuvalikko